VITALITEIT BEVORDEREN

Vitaliteit

Vitaal en veerkracht gericht op duurzaamheid van mens en organisatie. Vanuit een integrale aanpak gaan we aan de slag met het informeren, adviseren, inspireren en coachen van de leidinggevenden en de pedagogisch medewerkers. Een gezond en gelukkig leven begint bij een gezonde leefstijl. Leven vanuit een bewust zijn en balans.

Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. In het dagelijkse contact met de medewerkers zijn zij degene die als eerste kunnen opmerken dat een medewerker uit balans lijkt te raken. Het voeren van het goede gesprek met de medewerker kan daarin helpen. Wij helpen leidinggevende inzicht te krijgen in signalen van disbalans, het herkennen van stress en hoe ze hierover met hun medewerkers het gesprek aan kunnen gaan.

En ook de medewerkers hebben hier zelf een belangrijke rol in. Medewerkers goed voorlichten over vitaliteit, een gezonde leefstijl en hoe zij eigenaarschap kunnen pakken op hun vitaliteit.

Alles gericht op duurzame inzetbaarheid!