GESPREKSTECHNIEKEN

Gesprekstechnieken

Een goed gesprek voeren vraagt om (werk)ervaring en kennis. Casemanagers moeten instaat zijn om een constructief gesprek te voeren, waarbij het doel voor beide partijen helder moet zijn. Medewerkers zijn ziek, aan het re-integreren, lopen vast in de re-integratie, staan op het randje om ziek te worden of er is sprake van frequent verzuim. Vaak komen er tijdens deze gesprekken veel emoties om de hoek kijken, casemanagers moeten hiermee om kunnen gaan en kunnen sturen op gedrag. Daarnaast mag je als casemanager niet op de stoel van de bedrijfsarts zitten en een gesprek voeren over ziekte. Dit blijkt in de praktijk lastig te zijn voor casemanagers en dat is logisch, het vraagt om specialistische kennis.

Wij trainen en coachen (casemanagers) in het voeren van een goed gesprek. Wij geven inzicht in welke vragen je (als casemanager) mag stellen, wat het beste moment is om een preventief-, frequent- of verzuimgesprek te voeren, hoe je (als casemanager )kan sturen op gedrag en om kan gaan met de emoties van je gesprekspartner.