PREVENTIE

PREVENTIE

Werkdruk en ziekteverzuim

Medewerkers kunnen door allerlei redenen werkdruk ervaren en als de ervaring van werkdruk lang genoeg duurt, beïnvloed dit het welzijn van medewerkers en treedt er verlies van arbeidskapitaal op. Dit noemen we Roze Arbeidsverzuim: Medewerkers zijn wel aanwezig op de werkvloer maar presenteren niet meer optimaal, met als gevolg een toename van ziekteverzuim, ontslag en functioneringsproblemen. Naast dat deze situatie ongezond is voor medewerkers, kost dit een organisatie veel geld.

Soms verkeerd een organisatie in een positie waarin het beïnvloeden of wegnemen van de werkdruk op korte termijn niet mogelijk is. De schade die Roze Arbeidsverzuim kan aanrichten moet dan zo beperkt mogelijk blijven. Roze arbeidsverzuim is o.a. te beïnvloeden door de draagkracht en veerkracht van managers en medewerkers te verhogen. De draagkracht en veerkracht kan worden verhoogd door het inzetten van preventieve maatregelen en interventies.

Wij helpen organisaties met het inzichtelijk maken van de preventieve maatregelen en interventies. Welke preventieve maatregelen en interventies worden er ingezet, op welk moment worden deze maatregelen ingezet en hoe toegankelijk en inzichtelijk zijn deze maatregelen? Naast dat ik de preventieve maatregelen en interventies in kaart breng, draag ik verbeterpunten aan en adviseer ik in het optimaal inzetten van preventie maatregelen, met als doel ziekteverzuim preventief te voorkomen.