VERZUIMREDUCTIE

Verzuimreductie

Ik help organisaties met het herpakken en het behouden van de regie over ziekteverzuim en preventie. Ik zorg ervoor dat er geen kansen worden gemist en alle mogelijkheden worden benut. Dit doe ik door (case)managers te coachen en te trainen op het gebied van wet verbetering poortwachter, duurzame inzetbaarheid en preventie.

Ziekteverzuim bestaat niet alleen uit wet en regelgeving, maar voor een groot deel uit een keuzeproces en gedrag. Sturen op gedrag en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, van zowel (case)managers als medewerkers, is hiervan een belangrijk onderdeel. Ik bied daarom praktisch advies bij gespreksvoering en ik geef inzicht in het keuzeproces en hoe dit beïnvloed kan worden. Ik zet (case)managers en medewerkers in hun kracht, zodat ze zelfstandig instaat zijn om gebruik te maken van alle benutbare mogelijkheden.

Verzuimreductie en management is complex en daarom maak ik verzuimprocedures, instructies en werkprocessen inzichtelijk. Daarnaast is het tijdig inzetten van de juiste stakeholders cruciaal. Ook hierbij bied ik ondersteuning met als doel dat (case)managers zelfstandig de regie over het proces kunnen behouden.

(Case)managers moeten de regie kunnen behouden over verzuimdossiers en dit betekent dat casemanagers praktijkervaring moeten opdoen. Ik adviseer en bied ondersteuning tijdens dit proces. We nemen samen de verzuimdossiers door en brengen de vervolgstappen in kaart. Met als doel dat de (case)manager in een zo kort mogelijke periode, de juiste ervaring opdoet om zo in de toekomst zelfstandig de regie te kunnen bewaren over de verzuim casuïstiek.