ZIEKTEVERZUIM VERLAGEN

Ziekteverzuim verlagen

Wij helpen organisaties met het herpakken en het behouden van de regie over ziekteverzuim, vitaliteit en preventie. Hierdoor worden er geen kansen gemist en alle mogelijkheden worden benut. Dit doen wij door (case)managers te coachen en te trainen op het gebied van wet verbetering poortwachter, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, gespreksvoering en preventie.  

Ziekteverzuim bestaat niet alleen uit wet en regelgeving, maar voor een groot deel uit een keuzeproces en gedrag. Sturen op gedrag en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, van zowel (case)managers als medewerkers, is hiervan een belangrijk onderdeel. Verzuimkracht bied daarom praktisch advies bij gespreksvoering en geeft inzicht in het keuzeproces en hoe dit beïnvloed kan worden. Wij zetten (case)managers en medewerkers in hun kracht, zodat ze zelfstandig instaat zijn om gebruik te maken van alle benutbare mogelijkheden, de re-integratie versneld en het verzuim daalt.

Verzuimmanagement is complex en daarom maken wij verzuimprocedures, instructies en werkprocessen inzichtelijk. Daarnaast is het tijdig inzetten van de juiste stakeholders cruciaal. Ook hierbij bied Verzuimkracht ondersteuning met als doel dat (case)managers zelfstandig de regie over het proces kunnen behouden.

(Case)managers moeten de regie kunnen behouden over verzuimdossiers en dit betekent dat (case)managers praktijkervaring moeten opdoen. Verzuimkracht adviseert en biedt ondersteuning tijdens dit proces. We nemen samen de verzuimdossiers door en brengen de vervolgstappen in kaart. Met als doel dat de (case)managers en de organisatie in een zo kort mogelijke periode, de juiste ervaring opdoen om zo in de toekomst zelfstandig de regie te kunnen bewaren over de verzuimcasuïstiek.