VERZUIMREDUCTIE IN DE KINDEROPVANG:

Duurzame verandering van de verzuim- en vitaliteitscultuur.

VERZUIMREDUCTIE IN DE KINDEROPVANG:

Duurzame verandering van de verzuimcultuur

Regie over verzuim en vitaliteit in de kinderopvang

De kinderopvang heeft vaak een uitdaging op het gebied van verzuimreductie en daarom is regie over ziekteverzuim, vitaliteit en preventie cruciaal. De huidige verzuimcultuur leidt tot een situatie waarin het management te weinig grip heeft op verzuim-casuïstiek en het voorkomen van verzuim. Een groot gedeelte van het verzuim bestaat uit grijs verzuim en is beïnvloedbaar. Het is daarom wenselijk om kennis van verzuimmanagement, vitaliteit, gesprekstechnieken en gedragsbeïnvloeding te vergroten.

Deze onderwerpen mogen meer verankerd worden binnen de kinderopvang. Daarnaast mogen de pedagogisch medewerkers meer verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die zij maken met betrekking tot verzuim en vitaliteit.

hoe krijg ik de regie over mijn verzuim kinderopvang - verzuimkracht

Aanpak Verzuimkracht

Het management in hun kracht zetten, zodat ze samen de uitdaging aan gaan om de regie over ziekteverzuim te (her) pakken en de organisatie weer vitaal en veerkrachtig te krijgen. Met als doel dat het management zelfstandig de verzuim-casuïstiek kan oppakken en voorkomen. En samen met de pedagogisch medewerkers kunnen werken in een gezonde en duurzame verzuimcultuur. Dit zal leiden tot verzuimreductie.

Verzuimkracht in één plaat

praatplaat wat verzuimkracht doet

Wij staan voor:

Impact

Regie

Kwaliteit

Duurzame relatie